Beleid klantbeoordelingen of reviews versie 1.0 d.d. 27-05-2022
Lasergamekids.nl
Gravin Catharinalaan 24
3434 DE Nieuwegein
Klantenservice@lasergamekids.nl 

Lasergamekids.nl vindt het belangrijk dat de klantbeoordelingen een zo goed mogelijk beeld vormen van de prestaties van haar dienstverlening. Hieronder staat het beleid beschreven hoe lasergamekids.nl omgaat met de ontvangen klantbeoordelingen of reviews. 

1. Definities:
Lasergamekids.nl, gevestigd te Nieuwegein, KvK nummer: 84518014, wordt in het beleid inzake klantbeoordelingen of reviews aangeduid als verhuurder.

De wederpartij van verhuurder wordt in het beleid inzake klantbeoordelingen of reviews aangeduid als huurder.

Partijen zijn verhuurder en huurder samen.

2. Beschrijving van het proces:
Wanneer de laserguns in goede orde en na controle retour ontvangen zijn door verhuurder verstuurt verhuurder een mail naar huurder met de vraag om Lasergamekids.nl te beoordelen op de reviewpagina van verhuurder op Google.nl. Tevens wordt er een sms gestuurd naar de huurder met eveneens een link naar de beoordelingspagina van Lasergamekids.nl op Google.nl.

Na ontvangst van een klantbeoordeling beoordeelt een medewerker van verhuurder de klantbeoordeling op basis van onderhavig beleid.

Nadat de klantbeoordeling of review akkoord bevonden is door verhuurder, volgt er altijd een korte dankreply door een medewerker van verhuurder.

Voorts wordt de beoordeling gepubliceerd op de bedrijfspagina van Google.nl alsmede op de website van verhuurder, Lasergamekids.nl.

3. Verantwoordelijkheid huurder:
De huurder kan alleen een review indienen middels een persoonlijk én geverifieerd Google-account.

In de basis is een huurder verantwoordelijk voor de inhoud van diens klantbeoordeling of review en het doorgeven van juiste en volledige informatie.

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen van de review, die nadien ingediend zijn.

4. Beleid beoordeling klantbeoordelingen of reviews:

Verhuurder verwijdert een review als:
Deze ongepast taalgebruik bevat. Het gaat primair om schelden en vloeken of andere uitingen die in de context als beledigend, discriminerend, aanstootgevend of ongepast ervaren worden.

Deze feitelijke onwaarheden of onjuistheden bevat. Hierbij toetst verhuurder primair of de vermelde feiten juist zijn. 

Deze onnodig verwijzingen naar concurrenten bevat.

Er wordt opgeroepen niet bij verhuurder te bestellen.

Als de huurder niet meewerkt bij controle van de review op basis van wederhoor. 

Als de huurder niet zelf aantoonbaar klant is geweest bij verhuurder. Het is niet toegestaan om reviews namens derden te plaatsen, of reviews die via websites van derden hebben plaats gevonden. 

De review enkel een reactie is op een eerdere review. De beoordelingsoptie is niet bedoeld als reactie op een andere of eerdere review. Eventuele geschillen worden in goed overleg onderling opgelost.

De review persoonsgegevens van een derde of gegevens die leiden tot een derde bevatten. Deze gegevens mag verhuurder niet publiceren, conform de wet- en regelgeving.

Op een andere manier in de strijd met geldende wet- en regelgeving is.

5. Plaatsing klantbeoordelingen of reviews:
Bij plaatsing van een klantbeoordeling of review verleent huurder aan verhuurder het recht om de review te publiceren en te reproduceren. Dit recht is eeuwigdurend, onbeperkt en onherroepelijk. Verhuurder is hiervoor geen vergoeding verplicht.

6. Privacyverklaring
Verhuurder attendeert naast dit beleid inzake klantbeoordelingen en reviews ook op de privacyverklaring op haar website. Voor het reviewbeleid worden naast de naam van de persoon, die de review indient geen andere persoonsgegevens verzameld. De reviews worden voor onbepaalde tijd bewaard en gepubliceerd op de website van verhuurder. 

Voor het Privacybeleid van Google verwijst Lasergamekids.nl naar het eigen Privacybeleid van Google.nl