Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden versie 2.0 d.d. 29-12-2021

Lasergamekids.nl
Gravin Catharinalaan 24
3434 DE Nieuwegein
Klantenservice@lasergamekids.nl 

Lasergamekids.nl levert met veel plezier en toewijding lasergame-equipment voor een tof (kinder)feest. Hiervoor gaan huurders een overeenkomst aan met lasergamekids.nl. Onderstaande algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de partijen, die betrekking hebben op de totstandkoming van de overeenkomst. De datum van de Algemene Voorwaarden staat bovenaan vermeld. Met de publicatie van een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden komen alle voorgaande versies per direct te vervallen.

1. Definities:

Lasergamekids.nl, gevestigd te Nieuwegein, KvK nummer: wordt in deze privacyverklaring aangeduid als verhuurder.

De wederpartij van verhuurder wordt in deze privacyverklaring aangeduid als huurder.

Partijen zijn verhuurder en huurder samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de huurovereenkomst.

De gehuurde laserguns, aanverwante accessoires en pakketten worden aangeduid als het materiaal.

2. Aansprakelijkheid

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik van het materiaal. Verhuurder adviseert bij het gebruik door kinderen om ouderlijk toezicht te houden tijdens activiteiten met het materiaal. 

Het materiaal kan beschadigd raken door het gebruik bij regenval. Verhuurder adviseert, wanneer u materiaal heeft gehuurd, om bij regenval het materiaal niet buiten te gebruiken en uit te wijken naar een binnenlocatie. 

Eventuele schade door water of bewuste onvoorzichtigheid komt volledig voor rekening van de huurder. Binnen 2 uur na het innemen van het materiaal wordt al het materiaal door een medewerker van verhuurder gecontroleerd op schade. U ontvangt vervolgens een bevestiging per mail als alles in goede staat bij Lasergamekids.nl is geretourneerd. Bij het constateren van schade zal verhuurder voorts het schadebedrag vaststellen en in rekening brengen aan huurder. 

Bij diefstal en/of verlies van een gedeelte of al het materiaal is huurder volledig aansprakelijk. Naast het bedrag dat in rekening gebracht wordt conform de overeenkomst wordt de volledige vervangingswaarde alsmede eventuele schade, die verhuurder leidt ten gevolge van het niet (kunnen) nakomen van andere overeenkomsten, in rekening gebracht aan huurder.

3. Reservering en betaling

De overeenkomst en de daadwerkelijke levering van het materiaal is pas definitief wanneer verhuurder de datum en reserveringsaanvraag per e-mail heeft bevestigd. De aanvraag kan pas worden bevestigd nadat de betaling door huurder is voldaan. Totdat de betaling is voldaan blijft de reserveringsaanvraag als optie staan. Pas op het moment dat de reserveringsaanvraag is bevestigd en dus betaald kan verhuurder het materiaal daadwerkelijk uitleveren.

4. Borg

Voor de huur van het pakket wordt GEEN borg in rekening gebracht. Wij vertrouwen op de moraliteit en medewerking van huurders. Tot op heden heeft nog geen enkele huurder dit vertrouwen geschaad. Bij schade aan het gehuurde materiaal of andere gebreken, wordt de schade, aan de hand van de vervangingswaarde in rekening gebracht aan de huurder, zoals eveneens beschreven in artikel 2 van de Algemene huurvoorwaarden.

5. Annulering/bedenktijd

De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld inzake het consumentenrecht is niet van toepassing op de overeenkomst, omdat de overeenkomst een uitzondering betreft zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artikel 230p, lid e, namelijk de huur van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

Bij annulering tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip op de afgesproken huurdatum worden geen extra kosten in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch, via whatsapp of e-mail kenbaar gemaakt te worden aan verhuurder. Het reeds betaalde bedrag wordt door Lasergamekids.nl niet gerestitueerd. In overleg kan kosteloos een nieuwe datum worden afgesproken óf huurder ontvangt een kortingscode ter hoogte van het reeds betaalde bedrag voor een reservering op een later moment. Deze code is vanaf de datum van verstrekken 28 dagen geldig voor een nieuwe reservering op een later moment. Daarna komt de code automatisch te vervallen, tenzij huurder en verhuurder anders zijn overeengekomen.

Bij annulering binnen 48 uur voor het afgesproken tijdstip op de afgesproken huurdatum, vindt geen restitutie plaats en kosteloos verplaatsen is niet meer mogelijk. Lasergamekids.nl biedt wel de mogelijkheid om binnen een termijn van 28 dagen tegen 50% korting een nieuwe reservering te plaatsen, tenzij huurder en verhuurder anders zijn overeengekomen.

6. Wijzigen van afgesproken huurdatum

Het wijzigen van de huurdatum is kosteloos mogelijk indien dit tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum telefonisch, via whatsapp of per e-mail kenbaar wordt gemaakt, conform de voorwaarden in artikel 5 van de Algemene Huurvoorwaarden. Wijzigingen in de huurdatum zijn voorts afhankelijk van beschikbaarheid van het materiaal op de gewenste datum.

Wanneer het wijzigen van de huurdatum binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum kenbaar worden gemaakt dan gelden de voorwaarden voor annulering binnen 48 uur, zoals beschreven in artikel 5 van de Algemene Huurvoorwaarden.

7. Ophalen/ retourneren

De tijden en locatie voor het ophalen en retourneren van het materiaal worden per e-mail of whatsapp afgestemd. Voor elke dag later dan één dag na de huurdatum wordt een dag huur in rekening gebracht, tenzij huurder en verhuurder anders zijn overeengekomen. Huurder ontvangt op de dag van ophalen rond 08.00u, danwel rond 20.00u de dag voorafgaand aan ophalen een sms van verhuurder met het afgesproken tijdstip van ophalen.

8. Leveren

Het geleverde materiaal kan ook afgeleverd worden door verhuurder op een aangegeven locatie, mits de locatie valt binnen het gebied, waar verhuurder in staat is om te leveren, zoals aangegeven staat op de website van verhuurder. De kosten voor het leveren door verhuurder worden bij de overeenkomst direct in rekening gebracht.

Het materiaal wordt alleen uitgeleverd wanneer de reserveringsaanvraag (na ontvangst van de betaling) door verhuurder per e-mail is bevestigd. Vanwege mogelijke verwerkingstijd is het aan te raden minimaal 48 uur voor de huurdatum de reservering te plaatsen en te betalen.

9. Beveiliging van het materiaal

Al het materiaal is met zorgvuldigheid geselecteerd op kwaliteit, getest en ingepakt alvorens het  uitgeleverd wordt. Het materiaal mag alleen voor eigen gebruik worden gehuurd en niet worden doorverhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden. 

Al het materiaal van verhuurder is zowel zichtbaar als onzichtbaar (elektronisch) beveiligd. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat huurder een melding krijgt op een mobiele device van de elektronische beveiliging. Huurder kan een dergelijke melding negeren. De privacy van huurder is door de wijze van beveiligen niet in het geding. Wanneer huurder daar vragen over heeft of over de (elektronische beveiliging), kan huurder zich per mail wenden tot verhuurder.

10. Privacyverklaring

Verhuurder attendeert naast deze algemene huurvoorwaarden ook op de privacyverklaring op haar website. Bij het akkoord gaan met de algemene huurvoorwaarden wordt eveneens met deze privacyverklaring ingestemd.